دیجی آرت

فروشگاه فایل و کاربرگ های آموزشی پیش دبستان و دبستان

اطلاعیه فروشگاه

لینک دانلود پس از پرداخت وجه فعال شده و شما می توانید فایل را دانلود کنید.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
کاربرگ های آزمون فارسی پیش دبستانی و کاربرگ نگاره ها 15,000 تومان
ده صفحه کاربرگ آموزش اعداد اول دبستان 5,000 تومان
جدول ترکیب و خانه الفبای فارسی 2,000 تومان
دانلود نمونه سوالات ریاضی اول دبستان تا صفحه 84 10,000 تومان
جدول ترکیب صامت ها و مصوت ها 2,000 تومان
ده صفحه کاربرگ آموزش ریاضی _تقارن _ شماره1 5,000 تومان
10 صفحه کاربرگ آموزشی نقاشی و رنگ آمیزی _شماره 2 5,000 تومان
39 صفحه کاربرگ آموزش واژه های هم آغاز وهم پایان 20,000 تومان
21 صفحه کاربرگ آموزشی نگاره های اول دبستان 10,000 تومان
ده صفحه کاربرگ آموزشی نقاشی و رنگ آمیزی _شماره 1 5,000 تومان
40 صفحه کاربرگ آموزش واژه های هم آغاز وهم پایان 20,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (ر) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ر ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (سـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( س ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (قـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ق ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (چـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( چ ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (تـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ت) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (کـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ک ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( م ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (مـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (ایـ ای ی ) در کلمات هم آغاز و هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ب ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای (بـ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( ـه ه ) در کلمات هم پایان 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( اُ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
کاربرگ آموزش صدای ( اَ ) در کلمات هم آغاز 2,000 تومان
فایل png میکی موس و دوستان 4,000 تومان
دانلود ماهی لایه باز psd 3,000 تومان
وکتور تنگ و ماهی عید لایه باز 5,000 تومان
تنگ ماهی و ماهی عید لایه باز 3,000 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 06 2,000 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 05 2,500 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 04 2,000 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 03 2,000 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 02 2,000 تومان
تابلوی اتاق کودک_ شماره 01 2,500 تومان
تقویم دیواری تک برگ1395 شماره 4 3,000 تومان
تقویم دیواری تک برگ1395 شماره 3 ( باب اسفنجی ) 3,500 تومان
تقویم دیواری تک برگ1395 شماره 1 3,000 تومان
فون کودک از تولد تا یک سالگی تم دریا 3,250 تومان

تعداد صفحه(1):